Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Pakiety ubezpieczeń dla firm

Zestawienie OWU i kart produktu


Ubezpieczenie Podróży Zagranicznej  Radość Odkrywania
Ubezpieczenia komunikacyjne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco - obowiązujące od 01.10.2018
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco z RODO
- z dnia 25.05.2018
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco
- obowiązujące od 23.02.2018
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco z RODO
- obowiązujące od 01.04.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco
 (z aneksem) - obowiązujące od 01.04.2016 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco - obowiązujące od 01.01.2016 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco - obowiązujące od 6.12.2014 

OWU Zielona Karta - obowiązujące od 01.10.2018
OWU Zielona Karta - obowiązujące od 28.01.2019
Karta produktu, Zielona Karta - obowiązujące od 28.01.2019
OWU Zielona Karta
(z aneksem) - z dnia 25.05.2018
OWU Zielona Karta z RODO
- obowiązujące od 01.01.2016
OWU Zielona Karta (z aneksem) - obowiązujące od 01.01.2016
OWU Zielona Karta - obowiązujące od 10.08.2007

OWU Assistance Auto PLUS24service - obowiązujące od 01.10.2018
OWU Assistance Auto PLUS24service z RODO
- obowiązujące od 06.12.2017
OWU Assistance Auto PLUS24service - obowiązujące od 06.12.2017
OWU Assistance Auto PLUS24service (z aneksem) - obowiązujące od 01.02.2016 - 05.12.2017
OWU Assistance Auto PLUS24service z RODO - obowiązujące od 01.02.2016
SWU Assistance Auto PLUS24service obowiązujące od 25.06.2015
SWU Assistance Auto PLUS24service obowiązujące od 19.11.2012
OWU Mini Assistance Auto PLUS24service - obowiązujące od 01.10.2018
OWU Mini Assistance Auto PLUS24service (z aneksem) - z dnia 25.05.2018
OWU Mini Assistance Auto PLUS24service z RODO
- obowiązujące od 01.01.2016
OWU Mini Assistance Auto PLUS24service (z aneksem) - obowiązujące od 01.01.2016
OWU Mini Assistance Auto PLUS24service - obowiązujące od 11.06.2012

OWU AutoSzyby PLUS24 - obowiązujące od 01.10.2018
OWU AutoSzyby PLUS24 z RODO
- obowiązujące od 01.01.2016
OWU AutoSzyby PLUS24
(z aneksem) - obowiązujące od 01.01.2016
OWU AutoSzyby PLUS24
 - obowiązujące od 19.11.2012

Ogólne Warunki Ubezpieczenia REHABILITACJA - obowiązujące od 01.10.2018
Ogólne Warunki Ubezpieczenia REHABILITACJA z RODO
- obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczenia REHABILITACJA (z aneksem) - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczenia REHABILITACJA - obowiązujące od 01.10.2014

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Truck Assistance - obowiązujące od 01.10.2018
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Truck Assistance z RODO
- obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Truck Assistance
- obowiązujące od 01.01.2016

 

Ubezpieczenia komunikacyjne - Pakiety Dealerskie

OWU Auto Casco
SWU Assistance Dealer
SWU Pakiet Dealer
OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów
OWU Zielona Karta
OWU Telefonicznej Asysty Prawnej
OWU Ochrony Prawnej
OWU Mini Assistance (tylko w Pakiecie Dealer)

 

Ubezpieczenie mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twój Dom Plus - obowiązuje od 26.06.2019
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twój Dom Plus
- obowiązujące od 01.12.2018

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twój DOM Plus - obowiązujące od 01.10.2018

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twój DOM Plus z RODO - dla umów zawartych od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twój DOM Plus
 (z aneksem) - dla umów zawartych od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twój DOM Plus - dla umów zawartych od 10.02.2014

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Twój Dom Plus - dla umów zawartych od 26.06.2019
Szczególne Warunki Ubezpieczenia Twój DOM Plus Twój Assistance Plus dla umów zawartych od 01.12.2018

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Twój DOM Plus Twój Assistance Plus dla umów zawartych od 01.10.2018
Szczególne Warunki Ubezpieczenia Twój DOM Plus Twój Assistance Plus
 dla umów zawartych od 01.01.2015 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia Twój DOM Plus Twój Assistance Plus dla umów zawartych od  21.05.2015 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia Twój DOM Plus Twój Assistance Plus dla umów zawartych do 20.05.2015 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DOM Plus z RODO - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczenia DOM Plus (z aneksem
) - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczenia DOM Plus - obowiązujące od 01.06.2012
Szczególne Warunki Ubezpieczenia DOM Plus POMOC
Ubezpieczenie DOM Plus - wniosek
Ubezpieczenie DOM Plus - klauzule dodatkowe

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia przedsiębiorstw (z aneksem) - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia przedsiębiorstw - obowiązujące do 31.12.2015

Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego - obowiązujące od 01.10.2018
Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego z RODO
- obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
 (z aneksem) - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
 - obowiązujące do 31.12.2015
OWU mienie w transporcie z RODO
- dostępne od 01.01.2016
OWU mienie w transporcie
 - dostępne od 01.01.2016

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Roboty budowlano-montażowe - obowiązuje od 01.10.2018
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Roboty budowlano-montażowe z RODO
- obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Roboty budowlano-montażowe 
(z aneksem) - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Roboty budowlano-montażowe - obowiązujące do 31.12.2015​
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzęt budowlany z RODO
- obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzęt budowlany
 - obowiązujące od 01.01.2016

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia klienta korporacyjnego - obowiązujące od 01.10.2018
Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia klienta korporacyjnego z RODO
- obowiązujące od 20.04.2018

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Mieszkanie oferta grupowa  - obowiązujące od 29.01.2020

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Mieszkanie - obowiązujące od 01.09.2019

Ubezpieczenia finansowe

OWU Gwarancje ubezpieczeniowe (z aneksem) - obowiązujące od 01.01.2016
SWU Gwarancje należytego wykonania kontraktu - obowiązujące od 01.01.2016
SWU Gwarancje właściwego usunięcia wad i usterek - obowiązujące od 01.01.2016
SWU Gwarancje zwrotu zaliczki - obowiązujące od 01.01.2016
SWU Gwarancje zapłaty wadium - obowiązujące od 01.01.2016
SWU Gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty długu celnego oraz należności podatkowych - obowiązujące od 01.01.2016
OWU Gwarancje ubezpieczeniowe viaTOLL (z aneksem) - obowiązujące od 01.01.2016
OWU Ubezpieczenie wierzytelności (z aneksem) - obowiązujące od 01.01.2016

Pakiety dla małych i średnich firm

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twój Biznes Plus - obowiązujące od 01.10.2018
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twój Biznes Plus z RODO
- obowiązujące od 25.04.2018
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twój Biznes Plus
- obowiązujące od 25.04.2018
Szczególne Warunki Ubezpieczenia Twój Biznes Plus - obowiązujące od 25.04.2018
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twój Biznes Plus
 (z aneksem) - obowiązujące od 04.05.2016

SWU Twój Biznes Plus - obowiązujące od 01.10.2018
SWU Twój Biznes Plus
 - obowiązujące od 04.05.2016

Dokumenty dla umów zawieranych od 01.01.2016 (włącznie)
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Firma
SWU Assistance Firma

Dokumenty dla umów zawieranych od 15.04.2013 (włącznie)
Ogólne Warunki Ubezpieczenia - tekst jednolity
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
SWU Assistance Firma

Dokumenty dla umów zawieranych do 14.04.2013 (włącznie)
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Ubezpieczenia rolnicze

OWU Agro Casco - obowiązujące od 01.10.2018
OWU Agro Casco
 - obowiązujące od 01.01.2016
OWU Agro Casco z RODO
- obowiązujące od 10.01.2017
OWU Agro Casco - obowiązujące od 10.01.2017
OWU Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności - obowiązujące od 01.01.2016
OWU Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności z RODO
- obowiązujące od 10.01.2017
OWU Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności - obowiązujące od 10.01.2017

OWU - Twoje gospodarstwo rolne - obowiązujące od 01.10.2018
OWU - Twoje gospodarstwo rolne
 - obowiązujące od 01.01.2016
OWU - Twoje gospodarstwo rolne z RODO
- obowiązujące od 10.01.2017
OWU - Twoje gospodarstwo rolne - obowiązujące od 10.01.2017

Ubezpieczenia na życie

Terminowe ubezpieczenie na życie:

"Życie &Ochrona" Terminowe Ubezpiecznie na życie  -  obowiązuje od 24.03.2003 - 31.12.2003
"Życie &Ochrona" Terminowe Ubezpiecznie na życie  -  obowiązuje od 01.01.2004 - 30.06.2007
"Życie &Ochrona" Terminowe Ubezpiecznie na życie  -  obowiązuje od 01.07.2007 - 30.09.2011
Terminowe Ubezpiecznie na życie Twoja ochrona
  -  obowiązuje od 01.04.2011 - 20.10.2012
Terminowe Ubezpiecznie na życie Twoja ochrona  -  obowiązuje od 21.10.2012 - 30.10.2013
Terminowe Ubezpieczenie na życie Wysoka ochrona
- obowiązuje od 01.10.2018
Terminowe Ubezpieczenie na życie Wysoka ochrona
- obowiązujące od 10.01.2017 - 30.09.2018
Terminowe Ubezpiecznie na życie Wysoka ochrona
  -  obowiązuje od 01.11.2013 - 31.12.2015

Ogólne Terminowe Ubezpieczenie na życie Wysoka ochrona - obowiązujące od 01.01.2016 - 09.01.2017
Wysoka ochrona OWUD z tytułu zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - obowiązujące od 01.01.2016
Wysoka ochrona OWUD z tytułu ciężkich zachorowań Ubezpieczonego - obowiązujące od 01.01.2016 
Wysoka ochrona OWUD na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub częściowego inwalidztwa NW - obowiązujące od 01.01.2016
Wysoka ochrona OWUD na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW - obowiązujące od 01.01.2016
Wysoka ochrona OWUD na wypadek przejęcia opłacania składki w przypadku trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy - obowiązujące od 01.01.2016
Zgłoszenie zmiany danych - wniosek

Ubezpieczenie Spokojne Życie

Spokojne Życie - obowiązuje od 01.10.2018do 28.02.2019
Spokojne Życie
- obowiązujące od 10.01.2017 - 30.09.2018
Spokojne Życie
 - obowiązujące od 01.03.2016 - 09.01.2017
Spokojne Życie - Druga Opinia Medyczna - obowiązujące od 01.03.2016 do 28.02.2019
Spokojne Życie OWUD na wypadek zachorowania na nowotwór - obowiązujące od 01.03.2016 do 28.02.2019

Ubezpieczenie na życie Beztroskie Dziecko

OWU Beztroskie Dziecko - obowiązujące od 01.06.2019
OWU_Beztroskie_Dziecko
- obowiązujące od 01.10.2018

Ubezpieczenie na życie i dożycie:

„Kapitał &Pewność” Ubezpieczenie na życie z rosnącym świadczeniem za zgon - obowiązuje od 24.03.2003 - 31.12.2003
„Kapitał &Pewność” Ubezpieczenie na życie z rosnącym świadczeniem za zgon - obowiązuje od 01.01.2004 - 30.06.2007
„Kapitał &Pewność” Ubezpieczenie na życie z rosnącym świadczeniem za zgon - obowiązuje od 01.07.2007 - 30.09.2011
„Kapitał &Pewność” Ubezpieczenie na życie i dożycie  - obowiązuje od 24.03.2003 - 31.12.2003
„Kapitał &Pewność” Ubezpieczenie na życie i dożycie  - obowiązuje od 01.01.2004 - 30.06.2007
„Kapitał &Pewność” Ubezpieczenie na życie i dożycie  - obowiazuje od 01.07.2007 - 30.09.2011
Ubezpiecznie na życie i dożycie Twoja przyszłość - obowiązuje od 01.04.2011 - 20.10.2012
Ubezpiecznie na życie i dożycie Twoja przyszłość - obowiazuje od 21.10.2012 - 30.10.2013
Ubezpiecznie na życie i dożycie Pewna przyszłość - obowiązuje od 01.11.2013 - 31.12.2015 

UMOWY DODATKOWE do Terminowego ubezpieczenia na życie i Ubezpieczenia na życie i dożycie:

OWUD Zgon ubezpieczonego w wyniku nw - obowiązuje od 24.03.2003 - 31.12.2003
OWUD Ciężkie zachorowania Ubezpieczonego i całkowita niezdolność do pracy - obowiązuje od 24.03.2003 - 31.12.2003
OWUD Zgon ubezpieczonego w wyniku nw - obowiązuje od 01.01.2004 - 30.09.2011
OWUD Ciężkie zachorowania Ubezpieczonego i całkowitej niezdolności do pracy - obowiązuje od 01.01.2004 - 30.09.2011
OWUD na wypadek ciężkich zachorowań Ubezpieczonego - obowiazuje od 01.04.2011 - 20.10.2012
OWUD na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub częściowego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku - obowiązuje od 01.04.2011 - 20.10.2012
OWUD Zgon ubezpieczonego w wyniku nw - obowiązuje od 01.04.2011 - 31.12.2015
OWUD na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub częściowego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku - obowiązuje od 21.10.2012 - 31.12.2015
OWUD na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku - obowiązuje od 01.04.2011 - 31.12.2015
OWUD przejęcia opłacania składki w przypadku trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do jakiejkolwiek pracy - obowiazuje od 01.04.2011 - 31.12.2015
OWUD na wypadek ciężkich zachorowań Ubezpieczonego - obowiązuje od 21.10.2012 - 31.12.2015 

Krótkoterminowe ubezpieczenie na życie:

Krótkoterminowe ubezpieczenia na życie Aktywne życie - obowiązuje od 01.03.2020
Krótkoterminowe ubezpieczenia na życie Aktywne życie - obowiązuje od 01.10.2018
Krótkoterminowe ubezpieczenia na życie Aktywne życie
- obowiązujące od 10.01.2017 - 30.09.2018
Krótkoterminowe ubezpieczenie na życie Aktywne życie
 - obowiązuje od 01.11.2013 - 31.12.2015
Krótkoterminowe ubezpieczenie na życie Aktywne życie - obowiązuje od 08.12.2015 - 31.12.2015
Krótkoterminowe ubezpieczenie na życie Aktywne Życie - obowiązuje od 01.01.2016 - 09.01.2017

Pakiet Bezpieczeństwa:

Indywidualne ubezpieczenie na życie Pakiet bezpieczeństwa - obowiązujące od 01.06.2019
Indywidualne ubezpieczenie na życie Pakiet bezpieczeństwa
- obowiązujące od 01.03.2019
Indywidualne ubezpieczenie na życie Pakiet bezpieczeństwa
- obowiązujące od 01.10.2018 - 28.02.2019
Indywidualne ubezpieczenia na życie Pakiet bezpieczeństwa
- obowiązujące od 10.01.2017 - 30.09.2018
Indywidualne ubezpieczenie na życie Pakiet bezpieczeństwa
- obowiązuje od 01.03.2016 - 09.01.2017
Indywidualne ubezpieczenie na życie Pakiet bezpieczeństwa - obowiązuje od 01.01.2016 - 29.02.2016
Indywidualne ubezpieczenie na życie Pakiet bezpieczeństwa - obowiązuje od 01.10.2013 - 31.12.2015
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Pakiet bezpieczeństwa - obowiazuje od 01.10.2013 - 30.04.2014
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Pakiet bezpieczeństwa - obowiązuje od 01.01.2016 - 29.02.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Pakiet bezpieczeństwa - obowiązuje od 01.05.2014 - 31.12.2015
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego „Medical Assistance"  - obowiązuje od 10.01.2012 - 31.12.2015
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Medical Assistance dla Pakietu bezpieczeństwa - obowiązuje od 01.05.2014 - 31.12.2015
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Medical Assistance dla Pakietu bezpieczeństwa - obowiązuje od 01.01.2016 - 29.02.2016
Tabela wariantów Indywidualne ubezpieczenie na życie Pakiet bezpieczeństwa - obowiązuje od 01.10.2013 - 31.12.2015
Tabela wariantów Indywidualne ubezpieczenie na życie Pakiet bezpieczeństwa - obowiązuje od 01.01.2016 - 29.02.2016
Indywidualne ubezpieczenie na życie Pakiet Bezpieczeństwa - obowiązujące od 1.03.2016 - - 09.01.2017
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Medical Assistance dla Pakietu Bezpieczeństwa - obowiązujące od 1.03.2016 - 28.02.2019
Tabela Wariantów - obowiązująca od 1.03.2016 - 28.02.2019
Tabela Operacji - obowiązująca od 1.03.2016 - 28.02.2019
Tabela Trwałego uszczerbku na zdrowiu - obowiązująca od 1.03.2016
Zgłoszenie zmiany danych - wniosek - obowiązujący od 1.03.2016 - 28.02.2019
Ogólne Warunki Kontynuowania ubezpieczenia na życie Pakiet Bezpieczeństwa - obowiązujące od 1.09.2016 - 28.02.2019
Ogólne Warunki Kontynuowania ubezpieczenia na życie Pakiet Bezpieczeństwa - obowiązujące od 1.03.2019

Ubezpieczenie Bezpieczna Przyszłość:

Komplet zawierający ogólne warunki ubezpieczenia i ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego dotyczący "Bezpiecznej przyszłości" - obowiązujące od 10.01.2017 - 30.09.2018
Komplet zawierający ogólne warunki ubezpieczenia i ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego dotyczący "Bezpiecznej przyszłości"
 - obowiązujące od 01.01.2016 - 09.01.2017 
Komplet zawierający ogólne warunki ubezpieczenia i ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego dotyczący "Bezpiecznej przyszłości" - obowiązujące od 02.10.2014 - 31.12.2015

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek leczenia specjalistycznego ubezpieczonego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek poddania się operacji chirurgicznej przez ubezpieczonego i pobytu ubezpieczonego w szpitalu po operacji
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek osierocenia dziecka ubezpieczonego
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek pobytu ubezpieczonego w sanatorium oraz rekonwalescencji ubezpieczonego po pobycie w szpitalu
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek pobytu współmałżonka ubezpieczonego w szpitalu
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek pobytu ubezpieczonego w szpitalu
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy ubezpieczonego
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek urodzenia się dziecka ubezpieczonemu
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek urodzenia się ubezpieczonemu dziecka wymagającego leczenia
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek urodzenia się martwego dziecka ubezpieczonemu
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka ubezpieczonego powstałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu współmałżonka ubezpieczonego powstałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku z progresywną wysokością świadczenia
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek ciężkiego zachorowania dziecka ubezpieczonego
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek ciężkiego zachorowania ubezpieczonego
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek ciężkiego zachorowania współmałżonka ubezpieczonego
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek zgonu współmałżonka ubezpieczonego
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek zgonu ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek zgonu dziecka ubezpieczonego
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek zgonu rodzica ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka ubezpieczonego
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek zgonu ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego „POMOC MEDYCZNA”
Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek ciężkiego zachorowania dziecka ubezpieczonego Tabela Ciężkich zachorowań
Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek ciężkiego zachorowania współmałżonka ubezpieczonego Tabela Ciężkich zachorowań
Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek ciężkiego zachorowania ubezpieczonego Tabela Ciężkich zachorowań
Załącznik nr 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek ciężkiego zachorowania ubezpieczonego Tabela Ciężkich zachorowań
Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek poddania się operacji chirurgicznej przez ubezpieczonego i pobytu ubezpieczonego w szpitalu po operacji Tabela operacji chirurgicznych
Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego - obowiązujące od 10.01.2017 do 30.09.2018
Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego - obowiązujące od 01.01.2016 do 09.01.2017
Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego
 – obowiązujące od 05.11.2014 do 31.12.2015

Ubezpieczenie grupowe na życie:

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie Razem Bezpieczniej - obowiązujące od 01.10.2018
Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie Razem Bezpieczniej
- obowiązujące od 10.01.2017 - 30.09.2018
Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie Razem Bezpieczniej- obowiązujące od 1.01.2016 - 09.01.2017
Ogólne Warunki Grupowego ubezpieczenia na życie Razem Bezpieczniej – obowiązujące od 01.07.2013 - 31.12.2015
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Medical Assistance - obowiązujące od 1.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Medical Assistance – obowiązujące od 01.07.2013 - 31.12.2015
Tabela operacji - obowiązująca od 01.01.2016
Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu - obowiązująca od 01.08.2013
Wniosek zgłaszania zmiany danych

Uniwersalne ubezpieczenie na życie z UFK:

Uniwersalne ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - obowiązuje od 01.10.2001 - 18.04.2014
Uniwersalne ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - wersja 2  - obowiązuje od 01.10.2008 - 18.06.2014 
Tabela Opłat i Limitów Taryfa KAP01 - obowiązująca od 01.10.2007
Tabela Opłat i Limitów Taryfa KAP01 - obowiązująca od 01.04.2008
Tabela Opłat i Limitów Taryfa KAP01 - obowiązująca od 03.12.2008
Tabela Opłat i Limitów Taryfa KAP01 - obowiązująca od 18.05.2009
Tabela Opłat i Limitów Taryfa KAP01 - obowiązująca od 01.09.2009
Tabela Opłat i Limitów Taryfa KAP01 - obowiązująca od 02.11.2009
Tabela Opłat i Limitów Taryfa KAP01 - obowiązująca od 01.10.2010
Tabela Opłat i Limitów Taryfa KAP02 - obowiązująca od 01.04.2008
Tabela Opłat i Limitów Taryfa KAP02 - obowiązująca od 03.12.2008
Tabela Opłat i Limitów Taryfa KAP02 - obowiązująca od 18.05.2009
Tabela Opłat i Limitów Taryfa KAP02 - obowiązująca od 01.09.2009
Tabela Opłat i Limitów Taryfa KAP02 - obowiązująca od 02.11.2009
Tabela Opłat i Limitów Taryfa KAP02 - obowiązująca od 01.10.2010
Tabela Opłat i Limitów Taryfa KAP03 - obowiązująca od 03.12.2008
Tabela Opłat i Limitów Taryfa KAP32 - obowiązująca od 18.05.2009
Tabela Opłat i Limitów Taryfa KAP03 - obowiązująca od 01.09.2009
Tabela Opłat i Limitów Taryfa KAP03 - obowiązująca od 02.11.2009
Tabela Opłat i Limitów Taryfa KAP03 - obowiązująca od 01.10.2010
Tabela Opłat i Limitów Taryfa KAP04 - obowiązująca od 01.10.2008
Tabela Opłat i Limitów Taryfa KAP04 - obowiązująca od 03.12.2008
Tabela Opłat i Limitów Taryfa KAP04 - obowiązująca od 18.05.2009
Tabela Opłat i Limitów Taryfa KAP04 - obowiązująca od 01.09.2009
Tabela Opłat i Limitów Taryfa KAP04 - obowiązująca od 02.11.2009
Tabela Opłat i Limitów Taryfa KAP04 - obowiązująca od 01.10.2010
Tabela Opłat i Limitów Taryfa KAP05 
Tabela Opłat i Limitów Taryfa KAP06 
Tabela Opłat i Limitów Taryfa KAP07 
Tabela Opłat i Limitów Taryfa KAP08

Ubezpieczenia Pracownicze na życie GOP-1

OWU – Pracownicze ubezpieczenie na życie - obowiązujące od 01.01.2016
Aneks uniwersalny do grupowych/pracowniczych ubezpieczeń na życie
- obowiązujący od 01.10.2018
Aneks uniwersalny do grupowych/pracowniczych ubezpieczeń na życie
- obowiązujący od 10.01.2017 do 30.09.2018
Aneks uniwersalny do grupowych/pracowniczych ubezpieczeń na życie
- obowiązujący od 01.01.2016 do 09.01.2017
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek zgonu Ubezpieczonego i poniesionego przez niego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek ciężkiego zachorowania Ubezpieczonego - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poddania się operacji chirurgicznej przez Ubezpieczonego - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek zgonu współmałżonka Ubezpieczonego i poniesionego przez niego trwałego uszczerbku na zdrowiu - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek urodzenia i zgonu dziecka Ubezpieczonego - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek osierocenia dziecka Ubezpieczonego - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek zawarcia związku małżeńskiego przez dziecko Ubezpieczonego - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek zgonu rodziców lub teściów Ubezpieczonego - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poniesionego przez Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pracy - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poniesionego przez Ubezpieczonego znacznego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego lub jego następstw - obowiązujące - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek zgonu Ubezpieczonego lub poniesionego przez niego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poniesionego przez Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu - obowiązujące od 01.01.2016

Ubezpieczenie pracownicze na życie GOP-2

OWU - Pracownicze ubezpieczenia na życie ver.2 - obowiązujące od 01.01.2016
Aneks uniwersalny do grupowych/pracowniczych ubezpieczeń na życie - obowiązujący od 1.10.2018
Aneks uniwersalny do grupowych/pracowniczych ubezpieczeń na życie - obowiązujący od 10.01.2017 do 30.09.2018
Aneks uniwersalny do grupowych/pracowniczych ubezpieczeń na życie - obowiązujący od 01.01.2016 do 09.01.2017
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek ciężkiego zachorowania Ubezpieczonego - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poddania się operacji chirurgicznej przez Ubezpieczonego - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek ciężkiego zachorowania Współmałżonka Ubezpieczonego - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek zgonu rodziców lub teściów Ubezpieczonego - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek urodzenia i zgonu dziecka Ubezpieczonego - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek osierocenia dziecka Ubezpieczonego - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek zawarcia związku małżeńskiego przez dziecko Ubezpieczonego - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek zgonu współmałżonka Ubezpieczonego i poniesionego przez niego trwałego uszczerbku na zdrowiu - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poniesionego przez Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pracy - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poniesionego przez Ubezpieczonego znacznego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego lub jego następstw - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek zgonu Ubezpieczonego lub poniesionego przez niego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poniesionego przez Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek zgonu rodzeństwa Ubezpieczonego - obowiązujące od 01.01.2016


Ubezpieczenia Pracownicze na życie GOP-3

Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych warunkach Pracowniczego ubezpieczenia na życie - GOP – 03 - obowiązujący od  01.01.2016
OWU - Pracownicze ubezpieczenia na życie - GOP – 03 - obowiązujące od  01.01.2016
Aneks uniwersalny do grupowych/pracowniczych ubezpieczeń na życie
- obowiązujący od 01.10.2018
Aneks uniwersalny do grupowych/pracowniczych ubezpieczeń na życie - obowiązujący od 10.01.2017 do 30.09.2018
Aneks uniwersalny do grupowych/pracowniczych ubezpieczeń na życie - obowiązujący od 01.01.2016 do 09.01.2017
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek zgonu Ubezpieczonego lub poniesionego przez niego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw - obowiązujący od  01.01.2016
OWUD – Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek zgonu Ubezpieczonego lub poniesionego przez niego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw - obowiązujące od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego lub jego następstw - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD – Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego lub jego następstw - obowiązujące od  01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w Pracy lub jego następstw - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD – Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w Pracy lub jego następstw - obowiązujące od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w Pracy lub jego następstw - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD – Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w Pracy lub jego następstw - obowiązujące od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek poniesionego przez Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pracy - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD – Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek poniesionego przez Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pracy - obowiązujące od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek poniesionego przez Ubezpieczonego znacznego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD – Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek poniesionego przez Ubezpieczonego znacznego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw - obowiązujące od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek poniesionego przez Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD – Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek poniesionego przez Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu - obowiązujące od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD – Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego - obowiązujące od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD – Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu - obowiązujące od  01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek ciężkiego zachorowania Ubezpieczonego - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD – Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek ciężkiego zachorowania Ubezpieczonego - obowiązujące od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek zgonu współmałżonka Ubezpieczonego i poniesionego przez niego trwałego uszczerbku na zdrowiu - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD – Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek zgonu współmałżonka Ubezpieczonego i poniesionego przez niego trwałego uszczerbku na zdrowiu - obowiązujące od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek ciężkiego zachorowania Współmałżonka Ubezpieczonego - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD – Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek ciężkiego zachorowania Współmałżonka Ubezpieczonego - obowiązujące od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek pobytu Współmałżonka Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD – Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek pobytu Współmałżonka Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw - obowiązujące od  01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek urodzenia i zgonu Dziecka Ubezpieczonego - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD – Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek urodzenia i zgonu Dziecka Ubezpieczonego - obowiązujące od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek osierocenia Dziecka Ubezpieczonego - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD – Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek osierocenia Dziecka Ubezpieczonego - obowiązujące od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek ciężkiego zachorowania Dziecka Ubezpieczonego - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD – Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek ciężkiego zachorowania Dziecka Ubezpieczonego - obowiązujące od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek poniesionego przez Dziecko Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD – Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek poniesionego przez Dziecko Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu - obowiązujące od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek pobytu Dziecka Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD – Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek pobytu Dziecka Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw - obowiązujące od  01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek zawarcia związku małżeńskiego przez Dziecko Ubezpieczonego - obowiązujący od  01.01.2016
OWUD – Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek zawarcia związku małżeńskiego przez Dziecko Ubezpieczonego - obowiązujące od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek zgonu rodziców lub teściów Ubezpieczonego - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD – Ubezpieczenie Dodatkowe na wypadek zgonu rodziców lub teściów Ubezpieczonego - obowiązujące od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych warunkach ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poddania się operacji chirurgicznej przez Ubezpieczonego - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD - Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poddania się operacji chirurgicznej przez Ubezpieczonego zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU na Życie S.A. Nr 2/2007 z dnia 26.01.2007 r. - obowiązujące od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego „POMOC MEDYCZNA” - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD – Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego „POMOC MEDYCZNA” zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU na Życie S.A. Nr 148/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. - obowiązujące od 01.01.2016
Tabela Operacji - obowiązująca od 01.01.2016

Ubezpieczenia Pracownicze na życie GOP-4

Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Pracowniczego na Życie - GOP-04 - obowiązujący od 01.01.2016
OWU - Ogólne warunki ubezpieczenia Pracowniczego na Życie - GOP-04 - obowiązujące od 01.01.2016
Aneks uniwersalny do grupowych/pracowniczych ubezpieczeń na życie - obowiązujący od 01.10.2018
Aneks uniwersalny do grupowych/pracowniczych ubezpieczeń na życie- obowiązujący od 10.01.2017-30.09.2018   
Aneks uniwersalny do grupowych/pracowniczych ubezpieczeń na życie - obowiązujący od 01.01.2016 do 09.01.2017
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Zgonu Ubezpieczonego lub poniesionego przez niego Trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD - Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek Zgonu Ubezpieczonego lub poniesionego przez niego Trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw - obowiązujące od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Komunikacyjnego lub jego następstw - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD - Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Komunikacyjnego lub jego następstw - obowiązujące od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w Pracy lub jego następstw - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD - Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek Zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w Pracy lub jego następstw - obowiązujący od  01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Komunikacyjnego w Pracy lub jego następstw - obowiązujące od 01.01.2016
OWUD - Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek Zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Komunikacyjnego w Pracy lub jego następstw - obowiązujące od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek poniesionego przez Ubezpieczonego Trwałego Uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy Pracy - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD - Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poniesionego przez Ubezpieczonego Trwałego Uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy Pracy - obowiązujące od  01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek poniesionego przez Ubezpieczonego Znacznego Trwałego Uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD - Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poniesionego przez Ubezpieczonego Znacznego Trwałego Uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw - obowiązujące od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek poniesionego przez Ubezpieczonego Trwałego Uszczerbku na zdrowiu w wyniku Zawału mięśnia sercowego lub Udaru mózgu  - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD - Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poniesionego przez Ubezpieczonego Trwałego Uszczerbku na zdrowiu w wyniku Zawału mięśnia sercowego lub Udaru mózgu - obowiązujące od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Trwałej i Całkowitej Niezdolności do Pracy Ubezpieczonego  - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD - Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek Trwałej i Całkowitej Niezdolności do Pracy Ubezpieczonego - obowiązujące od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD - Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu  - obowiązując od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek poddania się Operacji Chirurgicznej i Rekonwalescencji przez Ubezpieczonego - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD - Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poddania się Operacji Chirurgicznej i Rekonwalescencji przez Ubezpieczonego - obowiązujące od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Ciężkiego Zachorowania Ubezpieczonego  - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD - Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek Ciężkiego Zachorowania Ubezpieczonego - obowiązujący od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Zgonu Współmałżonka Ubezpieczonego i poniesionego przez niego Trwałego Uszczerbku na zdrowiu - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD - Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek Zgonu Współmałżonka Ubezpieczonego i poniesionego przez niego Trwałego Uszczerbku na zdrowiu - obowiązujące od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Ciężkiego Zachorowania Współmałżonka Ubezpieczonego - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD - Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek Ciężkiego Zachorowania Współmałżonka Ubezpieczonego - obowiązujące od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek pobytu Współmałżonka Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw  - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD - Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek pobytu Współmałżonka Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw - obowiązujące od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Urodzenia i Zgonu Dziecka Ubezpieczonego - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD - Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek Urodzenia i Zgonu Dziecka Ubezpieczonego - obowiązujące od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Osierocenia Dziecka Ubezpieczonego - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD - Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek Osierocenia Dziecka Ubezpieczonego  - obowiązujący od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Ciężkiego Zachorowania Dziecka Ubezpieczonego - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD - Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek Ciężkiego Zachorowania Dziecka Ubezpieczonego - obowiązujący od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek poniesionego przez Dziecko Ubezpieczonego Trwałego Uszczerbku na zdrowiu - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD - Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poniesionego przez Dziecko Ubezpieczonego Trwałego Uszczerbku na zdrowiu - obowiązujące od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek pobytu Dziecka Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD - Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek pobytu Dziecka Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw - obowiązujące od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Zgonu Rodziców lub Teściów Ubezpieczonego - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD - Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek Zgonu Rodziców lub Teściów Ubezpieczonego - obowiązujące od 01.01.2016
Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego „POMOC MEDYCZNA”  - obowiązujący od 01.01.2016
OWUD - Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego „POMOC MEDYCZNA” zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU na Życie S.A. Nr 148/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. - obowiązujące od 01.01.2016
Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu UNIQA TU na Życie S.A. - obowiązująca od 01.01.2016
Tabela Operacji - obowiązująca od 01.01.2016
Wniosek zgłaszania danych

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Fundusz & Perspektywa
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Taryfa 3K2B - obowiązująca od 26.06.2007 - 12.09.2010
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Taryfa 3K2B - obowiązująca od 26.06.2007 - 01.02.2011
Tabela Opłat i Limitów Taryfa 3K2B - obowiązująca od 01.06.2007
Tabela Opłat i Limitów Taryfa 3K2B - obowiązująca od 01.02.2008
Tabela Opłat i Limitów Taryfa 3K2B - obowiązująca od 03.12.2008
Tabela Opłat i Limitów Taryfa 3K2B - obowiązująca od 18.05.2009
Tabela Opłat i Limitów Taryfa 3K2B - obowiązująca od 01.09.2009

Ubezpieczenie Parasol na życie:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Wniosek zmiany danych
Wniosek o ustanowienie/zmianę uprawnionych
Wniosek o rezygnację z przystąpienia do ubezpieczenia
Wniosek o wystąpienie z ubezpieczenia i wykup
Wniosek o zmianę w Certyfikacie
Wniosek o wypłatę świadczenia NNW
Wniosek o wypłatę świadczenia za zgon
Wniosek o wypłatę świadczenia za dożycie 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia - obowiązujące od 18.09.2013 - 16.03.2014
Ogólne Warunki Ubezpieczenia - obowiązujące od 17.03.2014 - 31.03.2015

Grupowe Inwestycyjne ubezpieczenie na życie Kapitał & Pewność / Bezpieczny Kapitał
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kapitał & Pewność - obowiązujące od 02.09.2004 - 31.03.2015
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kapitał & Pewność - obowiązujące od 01.04.2005 - 12.02.2006
Ogólne Warunki Ubezpieczenia  Kapitał & Pewność - obowiązujące od 13.02.2006 - 11.07.2006
Ogólne Warunki Ubezpieczenia  Kapitał & Pewność - obowiązujące od 12.07.2006 - 10.08.2007
Ogólne Warunki Ubezpieczenia  Kapitał & Pewność - obowiązujące od 01.08.2006 - 03.04.2011
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kapitał & Pewność - obowiązujące od 04.04.2011 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Kapitał - obowiązujące od 20.04.2012

Grupowe Ubezpieczenie na życie i dożycie "Gwarancja i Przyszłość" 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia - obowiązujące od 02.05.2009 - 17.05.2012
Ogólne Warunki Ubezpieczenia - obowiązujące od 18.05.2012 - 30.11.2012
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek hospitalizacji Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Fundusz & Perspektywa Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką jednorazową 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Taryfa 3K1B, 3K5B, 3K6B 
Tabela Opłat i Limitów Taryfa 3K1B
Tabela Opłat i Limitów Taryfa 3K5B
Tabela Opłat i Limitów Taryfa 3K6B
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Taryfa 3K7B
Tabela Opłat i Limitów Taryfa 3K7B

Fundusz & Perspektywa Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym  funduszem kapitałowym ze składką jednorazową
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Taryfa 3K8B
Tabela Opłat i Limitów Taryfa 3K8B

Fundusz & Perspektywa Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Taryfa 3K1C 
Tabela Opłat i Limitów Taryfa 3K1C
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Taryfa 3K5C - obowiązujące od 01.01.2007 - 01.02.2011
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Taryfa 3K5C - obowiązujące od 02.02.2011 - 29.02.2012
Tabela Opłat i Limitów Taryfa 3K5C
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Taryfa 3K6C
Tabela Opłat i Limitów Taryfa 3K6C
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Taryfa 3K7C
Tabela Opłat i Limitów Taryfa 3K7C

UMOWY DODATKOWE do Uniwersalne ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz versja 2L

OWUD na wypadek zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku  - obowiązuje od 01.10.2007 - 18.06.2014
OWUD na wypadek częściowego i trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - obowiązuje od 01.10.2007 - 18.06.2014 

Inne:

Ubezpieczenie 20-letnie PPB-Światowid (aneks z 12.11.1999  do OWU)  -  obowiązujące od 01.02.1999 - 01.02.1999
Ubezpieczenie na życie i dożycie do wieku emerytalnego(aneks z dnia 3.04.1997) - obowiązujące od 10.06.1996 - 30.06.2002
Ubezpieczenie posagowe dzieci  Wiano - obowiązujące od 01.12.1999 - 01.12.1999
Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym Filar-Emerytura - obowiązujące od 30.09.1999 - 30.11.2004
Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem inwestycyjnym 3I1A  - obowiązujące od 01.01.2003 - 30.11.2004
OWUD na wypadek pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem - kod 501A  - obowiązujące od 08.06.2000 - 30.11.2004
Terminowe ubezpieczenie na życie (ze składką regularną bądź ednorazową) 1T1A  - obowiązujące od 25.09.2001 - 30.11.2004
Ubezpieczenie na życie i dożycie (ze składką regularną bądź jednorazową) 1D1A  - obowiązujące od 01.03.2002 - 30.11.2004


Ubezpieczenia NNW i podróży

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków „Wypadek & Przezorność”:

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym "Beztroski Czas" - obowiązujące od 01.10.2018
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym "Beztroski Czas" z RODO
- obowiązujące od 09.10.2017
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym "Beztroski Czas"
- obowiązujące od 09.10.2017
Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków „Wypadek & Przezorność” - obowiązujące od 01.02.2014 - 31.12.2015
Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków "Wypadek & Przezorność" - obowiązujące od 10.01.2017
Szczególne  Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków „Wypadek & Przezorność” uczestników wczasów, wycieczek, podróży i zorganizowanych imprez okolicznościowych - obowiązujące od 01.02.2014 - 31.12.2015
Szczególne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i wychowawców na koloniach i obozach
- obowiązujące od 01.10.2018
Szczególne  Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków „Wypadek & Przezorność” dzieci, młodzieży i wychowawców na koloniach i obozach
- obowiązujące od 01.02.2014 - 31.12.2015
Szczególne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej
- obowiązujące od 01.10.2018
Szczególne  Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków „Wypadek & Przezorność”  członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarnicze
j - obowiązujące od 01.02.2014 - 31.12.2015
Szczególne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej podlegających obowiązkowi ubezpieczenia na podstawie przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej
- obowiązujące od 01.10.2018
Szczególne  Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków „Wypadek & Przezorność”  członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej podlegających obowiązkowi ubezpieczenia na podstawie przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej
  - obowiązujące od 01.02.2014 - 31.12.2015
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków „Wypadek & Przezorność” osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy - obowiązujące od 01.02.2014 - 31.12.2015

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów - obowiązujące od 01.10.2018
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków „Wypadek & Przezorność” sołtysów
- obowiązujące od 01.02.2014 - 31.12.2015
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków „Wypadek & Przezorność” specjalne - obowiązujące od 01.02.2014 - 31.12.2015
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków „Wypadek & Przezorność” wolontariuszy, praktykantów i stażystów - obowiązujące od 01.02.2014 - 31.12.2015
Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków „Wypadek & Przezorność" osób związanych z kulturą fizyczną - obowiązujące od 01.02.2014 - 31.12.2015
Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków "Wypadek & Przezorność" osób związanych z kulturą fizyczną - obowiązujące od 10.01.2017
Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych „Wypadek & Przezorność” - obowiązujące 06.05.2015 - 31.12.2015 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych "Wypadek & Przezorność" - obowiązujące od 10.01.2017

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych z RODO - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych
 (z aneksem) - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych - obowiązujące od 01.10.2014 - 31.12.2015

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców pojazdów mechanicznych z RODO - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców pojazdów mechanicznych
 (z aneksem) - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców pojazdów mechanicznych - obowiązuące od 01.10.2014 - 31.12.2015


Ubezpieczenie podróży zagranicznej:


OWU Ubezpieczenie podróży zagranicznej "Radość odkrywania" - obowiązujące od 01.12.2018
OWU Ubezpieczenie podróży zagranicznej "Radość odkrywania" - obowiązujące od 01.10.2018
OWU Ubezpieczenie podróży zagranicznej "Radość odkrywania" z RODO
- obowiązujące od 01.12.2017
OWU Ubezpieczenie podróży zagranicznej "Radość odkrywania"
 - obowiązujące od 01.12.2017
OWU i Aneks ubezpieczenia podróży zagranicznej "Radość odkrywania" - obowiązujące od 10.01.2017
OWU Ubezpieczenie podróży zagranicznej "Radość odkrywania" - obowiązujące od 01.04.2015 - 31.12.2016
OWU Ubezpieczenie podróży zagranicznej Radość odkrywania - obowiązujące od 25.05.2016
OWU Ubezpieczenie podróży zagranicznej "Radość odkrywania" - obowiązujące od 01.01.2016 - 24.05.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczenia podróży zagranicznej „Podróż&Radość” - obowiązujące od 01.08.2008 - 14.01.2015
Ogólne Warunki Ubezpieczenia podróży zagranicznej „Podróż&Radość" - obowiązujące od 15.01.2015 - 31.03.2015

 

Ubezpieczenie OC

OWU OC armatora jachtu - obowiązujące od 01.10.2018
OWU OC armatora jachtu
 - obowiązujące od 15.11.2009
OWU OC armatora jachtu z RODO
- obowiązujące od 01.01.2016
OWU OC armatora jachtu (z aneksem) - obowiązujące od 01.01.2016

OWU OC członków organów spółki kapitałowej - obowiązujące od 01.10.2018
OWU OC członków organów spółki kapitałowej z RODO
- obowiązujące od 01.01.2016
OWU OC członków organów spółki kapitałowej
 - obowiązujące od 01.09.2014
OWU OC członków organów spółki kapitałowej (z aneksem) - obowiązujące od 01.01.2016

OWU OC w życiu prywatnym - obowiązujące od 01.10.2018
OWU OC w życiu prywatnym z RODO
- do umów ubezpieczenia zawieranych od 01.01.2016
OWU OC w życiu prywatnym (z aneksem) - do umów ubezpieczenia zawieranych od 01.01.2016
OWU OC w życiu prywatnym -  do umów ubezpieczenia zawieranych do 31.12.2015

OWU Odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu - obowiązujące od 01.10.2018
OWU Odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu z RODO
- do umów ubezpieczenia zawieranych od 01.01.2016
OWU Odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu (z aneksem) -  do umów ubezpieczenia zawieranych od 01.01.2016
OWU Odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu - do umów ubezpieczenia zawieranych do 31.12.2015

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC z tyt. Prowadzenia działalności - obowiązujące od 01.10.2018
Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC z tyt. Prowadzenia działalności z RODO
- do umów zawieranych od 29.04.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC z tyt. Prowadzenia działalności  
(z aneksem) - do umów zawieranych od 29.04.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC z tyt. Prowadzenia działalności  - do umów zawieranych od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC z tyt. Prowadzenia działalności - do umów zawieranych do 31.12.2015

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC Przewoźników - obowiązujące od 01.10.2018
Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC Przewoźników z RODO
- do umów zawieranych od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC Przewoźników
 (z aneksem) - do umów zawieranych od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC Przewoźników - do umów zawieranych do 31.12.2015

Szczególne Warunki Ubezpieczenia OC lekarzy - do umów zawieranych od 01.10.2018
Szczególne Warunki Ubezpieczenia OC lekarzy
- do umów zawieranych od 01.01.2016
Szczególne Warunki Ubezpieczenia OC lekarzy - do umów zawieranych do 31.12.2015


Ubezpieczenia majątkowe dla firm 

Ogólne Warunki Ubezpieczeń casco jachtów śródlądowych - obowiązujące od 01.10.2018
Ogólne Warunki Ubezpieczeń casco jachtów śródlądowych z RODO
- obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczeń casco jachtów śródlądowych
 (z aneksem) - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczeń casco pojazdów szynowych
- obowiązuje od 01.10.2018
Ogólne Warunki Ubezpieczeń casco pojazdów szynowych z RODO
- obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczeń casco pojazdów szynowych (z aneksem) - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczeń kościołów
- obowiązujące od 01.10.2018
Ogólne Warunki Ubezpieczeń kościołów z RODO
- obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczeń kościołów
 (z aneksem) - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczeń maszyn od uszkodzeń
- obowiązujące od 01.10.2018
Ogólne Warunki Ubezpieczeń maszyn od uszkodzeń z RODO
- obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczeń maszyn od uszkodzeń
- obowiązujące od 01.01.2016

Ogólne Warunki Ubezpieczeń utraty zysku - obowiązujące od 01.10.2018
Ogólne Warunki Ubezpieczeń utraty zysku z RODO
- obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczeń utraty zysku - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczeń lotniczych
- obowiązuje od 01.10.2018
Ogólne Warunki Ubezpieczeń lotniczych z RODO
- obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczeń lotniczych - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczeń casco jachtów śródlądowych - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczeń casco pojazdów szynowych (z aneksem) - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczeń kościołów - obowiązujące od 01.01.2016

Ogólne Warunki Ubezpieczeń maszyn od uszkodzeń (z aneksem) - obowiązujące od 01.01.2016

Ogólne Warunki Ubezpieczeń utraty zysku (z aneksem) - obowiązujące od 10.01.2017
Ogólne Warunki Ubezpieczeń utraty zysku - obowiązujące do 31.12.2015

Ogólne Warunki Ubezpieczeń lotniczych - obowiązujące do 31.12.2015

Ogólne Warunki Ubezpieczeń maszyn budowlanych (z aneksem) - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczeń maszyn budowlanych
- obowiązujące od 01.10.2018

Ogólne Warunki Ubezpieczeń towarów w transporcie - obowiązujące od 01.10.2018
Ogólne Warunki Ubezpieczeń towarów w transporcie
 - obowiązujące od 10.01.2017
Ogólne Warunki Ubezpieczeń towarów w transporcie - obowiązujące od 01.01.2016

 

NNW

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - obowiązujące od 01.10.2018
Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków "Wypadek & Przezorność" z RODO
- obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków „Wypadek & Przezorność”
 - obowiązujące od 01.01.2016

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków osób związanych z kulturą fizyczną - obowiązujące od 01.10.2018
Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków "Wypadek & Przezorność" osób związanych z kulturą fizyczną z RODO
- obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków „Wypadek & Przezorność" osób związanych z kulturą fizyczną
 - obowiązujące od 01.01.2016

Szczególne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników wczasów, wycieczek, podróży i zorganizowanych imprez okolicznościowych - obowiązujące od 01.10.2018
Szczególne  Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków „Wypadek & Przezorność” uczestników wczasów, wycieczek, podróży i zorganizowanych imprez okolicznościowych
 - obowiązujące od 01.01.2016

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych - obowiązujące od 01.10.2018
Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych
 - obowiązujące od 01.01.2016

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców pojazdów mechanicznych - obowiązujące od 01.10.2018
Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców pojazdów mechanicznych
 - obowiązujące od 01.01.2016
Szczególne  Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków „Wypadek & Przezorność” dzieci, młodzieży i wychowawców na koloniach i obozach - obowiązujące od 01.01.2016
Szczególne Warunki Ubezpieczeni następstw nieszczęśliwych wypadków osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy
- obowiązujące od 01.10.2018
Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków „Wypadek & Przezorność” osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy
 - obowiązujące od 01.01.2016
Szczególne  Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków „Wypadek & Przezorność” sołtysów - obowiązujące od 01.01.2016
Szczególne Warunki Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wolontariuszy, praktykantów i stażystów
- obowiązujące od 01.10.2018
Szczególne  Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków „Wypadek & Przezorność” wolontariuszy, praktykantów i stażystów
 - obowiązujące od 01.01.2016
Szczególne  Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków „Wypadek & Przezorność”  członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej - obowiązujące od 01.01.2016
Szczególne  Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków „Wypadek & Przezorność”  członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej podlegających obowiązkowi ubezpieczenia na podstawie przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej  - obowiązujące od 01.01.2016

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych - obowiązujące od 01.10.2018

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych "Wypadek&Przezorność" z RODO - obowiązujące od 01.01.2016

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych „Wypadek&Przezorność” - obowiązujące od 01.01.2016

 

Ochrona Prawna

OWU Ubezpieczenie ochrony prawnej - obowiązujące od 01.10.2018
OWU Ubezpieczenie ochrony prawnej z RODO
- do umów zawieranych od 01.01.2016
OWU Ubezpieczenie ochrony prawnej
 (z aneksem) - do umów zawieranych od 01.01.2016
OWU Ubezpieczenie ochrony prawnej - do umów zawieranych do 31.12.2015

 

Ubezpieczenie dla Mieszkalnictwa

Ogólne Warunki Ubezpieczenia warunki ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie - 6709 - obowiązujące od 01.10.2018
Ogólne Warunki Ubezpieczenia warunki ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie - 6619
- obowiązujące od 01.10.2018
Ogólne Warunki Ubezpieczenia warunki ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie z RODO
- obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczenia warunki ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie (z aneksem)
 - obowiązujące od 01.01.2016

Szczególne Warunki Ubezpieczenia "Assistance Plus" - 6710 - obowiązujące od 01.10.2018
Szczególne Warunki Ubezpieczenia "Assistance Plus" - 6638
- obowiązujące od 01.10.2018

Szczególne Warunki Ubezpieczenia "Assistance Plus"

Ogólne Warunki Ubezpieczenia-  Pakiet dla Wspólnot Mieszkaniowych - obowiązujące od 25.04.2018

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - Pakiet dla Wspólnot Mieszkaniowych z RODO - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczenia - Pakiet dla Wspólnot Mieszkaniowych (z aneksem) - obowiązujące od 01.01.2016

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - Pakiet dla Wspólnot Mieszkaniowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych - obowiązujące od 01.10.2018
Ogólne Warunki Ubezpieczenia - Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych z RODO
- obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczenia - Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych
 (z aneksem) - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczenia - Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółdzielni Mieszkaniowej - obowiązujące od 01.10.2018

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółdzielni Mieszkaniowej z RODO - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółdzielni Mieszkaniowej
 (z aneksem) - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółdzielni Mieszkaniowej 

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie z RODO - obowiązujące od 31.12.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających budynkami wielomieszkaniowymi - obowiązujące do 31.12.2015
Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających budynkami wielomieszkaniowymi - obowiązujące do 23.03.2015

Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych Aneks - obowiązuje od 01.10.2018
Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych z RODO - obowiązujące od 31.12.2015
Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych - obowiązujące do 31.12.2015
Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych - obowiązujące do 21.05.2015

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółdzielni Mieszkaniowej - obowiązujące do 31.12.2015

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes przy Czynszu - obowiązuje od 01.10.2018
Ogólne Warunki Umowy Ubezpieczenie Biznes przy Czynszu z RODO
- obowiązujące od 20.04.2018


Bancassurance życie

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie dla posiadaczy kart kredytowych w Raiffeisen Polbank - obowiązujące od 30.12.2015 do 31.01.2017
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie dla posiadaczy kart kredytowych w Raiffeisen Polbank - obowiązuje od 01.02.2017
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie dla posiadaczy kart kredytowych w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. - obowiązujące od 01.11.2018
Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie dla posiadaczy kart kredytowych w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. - obowiązujące od 01.11.2018
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie dla posiadaczy kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.- „Bezpieczna Spłata - Mała Firma”  - obowiązujące od 30.12.2015 do 31.01.2017
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie dla posiadaczy kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. - „Bezpieczna Spłata-Mała Firma” - obowiązuje od 01.02.2017
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie dla posiadaczy kart kredytowych w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. - "Bezpieczna Spłata - Mała Firma" - obowiązujące od 01.11.2018
Ogólne warunki  indywidualnego ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców  Raiffeisen Bank Polska S.A - Twój Kredyt Standard - obowiązujące od 30.12.2015 do 31.01.2017
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców Raiffeisen Bank Polska S.A.- „Twój Kredyt-Standard” - obowiązuje od 01.02.2017
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców Raiffaisen Bank Polska S.A. - "Twój Kredyt Standard" - obowiązujące od 01.04.2018
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców Banku BGŻ BNP Paribas S.A. - Twój Kredyt Standard" - obowiązujące od 01.11.2018
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie kredytobiorców kredytów firmowych udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. - obowiązujące od 30.12.2015 do 31.01.2017
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie kredytobiorców kredytów firmowych udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. - obowiązuje od 01.02.2017
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie kredytobiorców kredytów firmowych udzielonych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. - obowiązujące od 01.11.2018
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców Raiffeisen Bank Polska S.A. "Kredyt pod ochroną"- obowiązujące od 01.04.2016 do 31.01.2017
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców Raiffeisen Bank Polska S.A. - „Kredyt pod ochroną” - obowiązuje od 01.02.2017
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców Banku BGŻ BNP Paribas S.A - "Kredyt pod ochroną" - obowiązuje od 01.11.2018
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie kredytobiorców Raiffeisen Bank Polska S.A. - „R-Bezpieczna Spłata”  - obowiązujące od 30.12.2015 do 31.01.2017
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie kredytobiorców Raiffeisen Bank Polska S.A. - „R-Bezpieczna Spłata” - obowiązuje od 01.02.2017
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców Banku BGŻ BNP Paribas S.A. - "R-Bezpieczna Spłata" - obowiązujące od 01.11.2018
Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie dla posiadaczy kart kredytowych w Raiffeisen Polbank - obowiązujące od 30.12.2015 do 31.01.2017
Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie dla posiadaczy kart kredytowych w Raiffeisen Polbank - obowiązuje od 01.02.2017
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie dla  pożyczkobiorców SKOK PIAST -Twoja Ochrona  - obowiązujące od 01.01.2016 do 10.01.2017
Ogólne warunki indywidualnego na życie dla pożyczkobiorców SKOK PIAST - Twoja Ochrona - obowiązujące od 11.01.2017
Ogólne warunki ubezpieczenia na życie dla pożyczkobiorców SKOK KWIATKOWSKIEGO - obowiązujące od 01.04.2016 do 10.01.2017
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie dla pożyczkobiorców SKOK KWIATKOWSKIEGO - obowiązujące od 11.01.2017
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie dla pożyczkobiorców SKOK KWIATKOWSKIEGO - obowiązujące od 01.10.2018
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie dla pożyczkobiorców Zachodniopomorskiej SKOK - obowiązujące od 11.01.2017
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie dla pożyczkobiorców Zachodniopomorskiej SKOK - obowiązujące od 01.10.2018
Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie ”HiLife” dla  korzystających i pożyczkobiorców Raiffeisen Leasing Polska S.A. - obowiązujące od 01.01.2016 do 31.01.2017
Ogólne warunki ubezpieczenia na życie „HiLife” dla korzystających i pożyczkobiorców PKO Leasing S.A. - obowiązuje od 01.02.2017 
Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ”HiLife” dla pożyczkobiorców Raiffeisen-Leasing Service Sp. z o.o. - obowiązujące od 07.06.2016 do 31.01.2017
Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ”HiLife” dla pożyczkobiorców PKO Leasing Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - obowiązujące od 01.02.2017

Bancassurance majątek

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia „Zdrowie pod Ochroną” dla klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. - obowiązuje od 01.02.2017
Załącznik nr 1 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia – „Zdrowie pod Ochroną” dla klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. - obowiązuje od 01.02.2017
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia „Bezpieczna Karta Biznes" - obowiązujące od 30.12.2015
Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego „Bezpieczna Karta – Raiffeisen Polbank”  - obowiązujące od 30.12.2015
Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnego „Bezpieczna Karta" - obowiązujące od 30.12.2015
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego „Bezpieczna Karta”  - obowiązujące od 01.04.2019
Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego podróży zagranicznej dla posiadaczy kart kredytowych Class&Club wydanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. - obowiązujące od 30.12.2015
Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego „Karta bez Ryzyka – moja firma” do kart płatniczych wydanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. - obowiązujące od 30.12.2015
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego „Karta bez Ryzyka - moja firma” do Kart płatniczych wydanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. - obowiązujące od 01.04.2019
Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego podróży zagranicznej dla posiadaczy kart kredytowych wydanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. - obowiązujące od 30.12.2015
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Podróży zagranicznej dla Posiadaczy Kart kredytowych wydanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. - obowiązujące od 01.04.2019
Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia „Podróż bez zmartwień”, - obowiązujące od 30.12.2015
Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia „Podróż bez zmartwień” - obowiązujące od 01.04.2019
Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego „R-Twoja Karta bez ryzyka” dla klientów Raiffeisen Bank Polska S.A., - obowiązujące od 30.12.2015
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego „R-Twoja Karta Bez Ryzyka” dla klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. - obowiązujące od 01.04.2019
Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnego odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym dla klientów Oney Polska S.A., - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnego posiadaczy kart dla klientów Oney Polska S.A. „Twoje Bezpieczne Karty”, - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia straty finansowej (GAP) dla Millennium Leasing sp. z o.o., - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia straty finansowej (GAP) dla Getin Leasing Spółka Akcyjna - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia straty finansowej (GAP) dla Getin Leasing Spółka Akcyjna 2 S.K.A. - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia straty finansowej (GAP) dla Getin Leasing Spółka Akcyjna 3 S.K.A. - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia straty finansowej (GAP) dla SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia "Biznes Assistance"
- obowiązujące od 01.10.2018
Ogólne warunki ubezpieczenia „Biznes Assistance”
- obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia „Ochrona Plus” dla korzystających i pożyczkobiorców Raiffeisen Leasing Polska S.A., - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnego dla pożyczkobiorców SKOK – Piast Twoja Ochrona. - obowiązujące od 01.01.2016
Instrukcja postępowania dla korzystającego z przedmiotu leasingu - wyciąg z warunków Umowy Generalnej Ubezpieczenia Mienia z dnia 10.01.2007 r. zawartej pomiędzy Raiffeisen-Leasing Polska S.A. a UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wraz z aneksaminia dla korzystających z przedmiotu leasingu zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - obowiązujące od 01.01.2016
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla klientów Raiffeisen Bank Polska S.A „Spokojny Sen” - obowiązujące od 30.12.2015
Instrukcja postępowania dla korzystającego z przedmiotu leasingu i umowy pożyczki - z wyłaczączeniem nieruchomości i nieruchomości znajdujących się w stadium budowy - obowiązujące od 01.01.2016
Wyciąg dla korzystającego/pożyczkobiorcy Raiffeisen-Leasing Polska S.A. Ubezpieczenie OC zakładów kosmetycznych - obowiązujące od 01.01.2016
OWU dla Millenium Leasing - ubezpieczenie Straty Finansowej - obowiązujące od 11.04.2016
OWU dla Oney - Medizdrowie- obowiązujące od 18.01.2016
OWU dla Oney - obowiązujące od 14.03.2016
OWU indywidualnego odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym dla klientów Oney Polska S.A.- obowiązuje od 01.01.2016
OWU dla SKOK Kwiatkowskiego- obowiązują od 14.03.2016
OWU Ochrona Plus dla pożyczkobiorców Raiffeisen-Leasing Sp. z o.o. - obowiązuje od 07.06.2016
Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego Bezpieczna Karta-Raiffeisen Polbank - obowiązujące od 01.02.2017
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego „Bezpieczna Karta-Bank BNP Paribas” - obowiązujące od 01.04.2019
Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego Class Comfort - obowiązujące od 01.02.2017
Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego Karta bez ryzyka-moja firma do Kart płatniczych wydanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. - obowiązujące od 01.02.2017
Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego Podroż bez zmartwień - obowiązujące od 01.02.2017
Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego Podroży zagranicznej dla posiadaczy kart kredytowych wydanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. - obowiązujące od 01.02.2017
Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego posiadaczy kart płatniczych wydanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Business bez ryzyka - obowiązujące od 01.02.2017
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart płatniczych wydanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. „Karta Business Bez Ryzyka” - obowiązujące od 01.04.2019
Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego R-Twoja Karta bez ryzyka dla klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. - obowiązujące od 01.02.2017
Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnego Bezpieczna Karta - obowiązujące od 01.02.2017
Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnego dla pożyczkobiorców SKOK Kwiatkowskiego - obowiązujące od 11.01.2017
Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnego dla pożyczkobiorców SKOK PIAST - Twoja ochrona - obowiązujące od 11.01.2017
Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Spokojny Sen dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. - obowiązujących od 01.02.2017
Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „Spokojny Sen”dla Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. - obowiązujące od 01.04.2019
Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Assistance dla Raiffeisen Leasing - obowiązujące od 01.02.2017
Ogólne warunki ubezpieczenia Ochrona Plus dla Raiffeisen Leasing Polska S.A. - obowiązujące od 01.02.2017
Ogólne warunki ubezpieczenia Ochrona Plus dla Raiffeisen Leasing Service Sp. z o.o. - obowiązujące od 01.02.2017
Ogólne warunki ubezpieczenia Straty finansowej GAP dla Millennium Leasing - obowiązujące od 01.02.2017
Ogólne warunki ubezpieczenia Straty finansowej GAP dla SG Leasing - obowiązujące od 01.02.2017
Regulamin dla użytkowników aplikacji mobilnej SkyCash  - obowiązujący od 11.01.2017 (1)
Regulamin dla użytkowników aplikacji mobilnej SkyCash  - obowiązujący od 11.01.2017

Klauzule Abuzywne

Oświadczenie 1 - 24.02.2016
Oświadczenie 2 - 24.02.2016

Oświadczenie 3 - 24.02.2016

Zestawienie kart produktu

Pobierz klikając w link: karty produktu >>

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Odpowiedzialności Cywilnej  w Życiu Prywatnym Beztroski Czas - obowiązujący od 12.09.2018
Ubezpieczenie Podróży Zagranicznej  Radość Odkrywania - obowiązujący od 12.09.2018
Ubezpieczenie Następstw  Nieszczęśliwych Wypadków - obowiązujący od 13.09.2018
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Osób Skierowanych do Robót  Publicznych, Prac Społecznie Użytecznych,  Prac Interwencyjnych z Urzędu Pracy - obowiązujący od 12.09.2018
Ubezpieczenie Następstw  Nieszczęśliwych Wypadków Sołtysów
- obowiązujący od 12.09.2018
Ubezpieczenie Następstw  Nieszczęśliwych Wypadków  Członków Ochotniczej Straży Pożarnej  i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
- obowiązujący od 12.09.2018
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych  Wypadków Członków Ochotniczej Straży  Pożarnej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Podlegających Obowiązkowi Ubezpieczenia  na Podstawie Przepisów Ustawy o Ochronie  Przeciwpożarowej
- obowiązujący od 12.09.2018
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci, Młodzieży  i Wychowawców na Koloniach i Obozach - obowiązujący od 12.09.2018
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Uczestników Wczasów,  Wycieczek, Podróży i Zorganizowanych  Imprez Okolicznościowych - obowiązujący od 12.09.2018
Ubezpieczenie Następstw  Nieszczęśliwych Wypadków  Wolontariuszy, Praktykantów i Stażystów - obowiązujący od 12.09.2018
Ubezpieczenie Następstw  Nieszczęśliwych Wypadków  Kierowców Pojazdów Mechanicznych - obowiązujący od 12.09.2018
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowców i Pasażerów  Pojazdów Mechanicznych - obowiązujący od 12.09.2018
Ubezpieczenie Następstw  Nieszczęśliwych Wypadków  Osób Związanych z Kultura Fizyczną - obowiązujący od 12.09.2018
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci, Młodzieży i Personelu  w Placówkach Oświatowych - obowiązujący od 13.09.2018
Ubezpieczenie Maszyn Rolniczych  Agro Casco - obowiązujący od 12.09.2018
Ubezpieczenie Pakietowe  Twoje Gospodarstwo Rolne - obowiązujący od 12.09.2018
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  posiadaczy pojazdów mechanicznych - obowiązujący od 13.06.2019
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  posiadaczy pojazdów mechanicznych - obowiązujący od 13.09.2018
Ubezpieczenie Assistance Auto PLUS24service - obowiązujący od 14.09.2018
Ubezpieczenie Zielona Karta - obowiązyjący od 13.06.2019
Ubezpieczenie Zielona Karta - obowiązujący od 13.09.2018
Ubezpieczenie  Mini Assistance Auto PLUS24service - obowiązujący od 11.09.2018
Ubezpieczenie Truck Assistance - obowiązujący od 14.09.2018
Ubezpieczenie AutoSzyby PLUS24 - obowiązujący od 13.09.2018a
Ubezpieczenie Rehabilitacja - obowiązujący od 11.09.2018
Ubezpieczenia lotnicze - obowiązujący od 14.09.2018
Ubezpieczenie domów i mieszkań  Twój Dom Plus - obowiązujący od 01.12.2018
Ubezpieczenie domów i mieszkań  Twój Dom Plus - obowiązujący od 12.09.2018
Ubezpieczenie przedsiębiorstw ze składką płatną miesięcznie - obowiązujący od 14.09.2018
Ubezpieczenie mienia klienta korporacyjnego - obowiązujący od 01.10.2018
Ubezpieczenie mienia  klienta korporacyjnego - obowiązujący od 14.09.2018
Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw - Twój BIZNES Plus
- obowiązujący od 01.10.2018
Ubezpieczenie małych i średnich  przedsiębiorstw - Twój BIZNES Plus - obowiązujący od 14.09.2018
Ubezpieczenie Pakiet dla Właścicieli  Budynków Wielomieszkaniowych cz.I- obowiązujący od 14.09.2018
Ubezpieczenie Pakiet dla Właścicieli  Budynków Wielomieszkaniowych cz. II- obowiązujący od 14.09.2018
Ubezpieczenie mienia  ze składką płatną miesięcznie - obowiązujący od 13.09.2018
Ubezpieczenie Pakiet dla Spółdzielni  Mieszkaniowych i innych podmiotów  zarządzających budynkami  wielomieszkaniowymi - obowiązujący od 14.09.2018
Ubezpieczenie towarów w transporcie  krajowym i międzynarodowym - obowiązujący od 14.09.2018
Ubezpieczenie utraty zysku  spowodowanej przerwą  w działalności gospodarczej - obowiązujący od 14.09.2018
Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych - obowiązujący od 01.10.2018
Ubezpieczenie sprzętu  i maszyn budowlanych
- obowiązujący od 14.09.2018
Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych - obowiązujący od 01.10.2018
Ubezpieczenie ryzyk  budowlano-montażowych - obowiązujący od 14.09.2018
Ubezpieczenie kościołów, związków  i organizacji wyznaniowych -obowiązujący od 14.09.2018
Ubezpieczenie mienia  ze składką płatną miesięcznie - obowiązujący od 20.09.2018
Ubezpieczenie odpowiedzialności  cywilnej armatora jachtu - obowiązujący od 17.09.2018
Ubezpieczenie casco jachtów śródlądowych - obowiązujący od 14.09.2018
Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych - obowiązujący od 14.09.2018
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia - obowiązujący od 01.10.2018
Ubezpieczenie odpowiedzialności  cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia - obowiązujący od 14.09.2018
Ubezpieczenie OC członków   organów spółki kapitałowej - obowiązujący od 17.09.2018
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników w krajowym i międzynarodowym ruchu drogowym - obowiązujący od 01.10.2018
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników w krajowym  i międzynarodowym ruchu drogowym - obowiązujący od 13.09.2018
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu - obowiązujący od 01.10.2018
Ubezpieczenie odpowiedzialności  cywilnej z tytułu wykonywania zawodu - obowiązujący od 14.09.2018
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym - obowiązujący od 14.09.2018
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółdzielni Mieszkaniowej - obowiązujący od 13.09.2018
Ubezpieczenie ochrony prawnej - obowiązujący od 14.09.2018
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego klienta korporacyjnego - obowiązujący od 28.01.2019
Ubezpieczenie Assistance Auto dla klientów indywidualnych – obowiązuje od -1.12.2019Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x