Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Ubezpieczenie
sprzętu elektronicznego
klienta korporacyjnego


Biznes wymaga sprawnej elektroniki.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego klientów korporacyjnych to oferta dla dużych przedsiębiorstw
prowadzących działalność produkcyjną, handlową lub usługową.
Dzięki niej mogą Państwo objąć kompleksową ochroną ubezpieczeniową cały sprzęt elektroniczny
wykorzystywany w Państwa działalności.
Ubezpieczenie oferujemy jako samodzielne lub jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia.

 

Ubezpieczenie jest skierowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą posiadających
mienie o łącznej wartości przekraczającej 15 mln zł i osiągających roczny przychód powyżej 20 mln zł.


  Zakres ubezpieczenia od wszystkich ryzyk

Zdarzeniami losowymi, które mogą spowodować szkodę są m.in. 

 • pożar, uderzenie pioruna, wybuch, deszcz, grad, huragan, sadza, dym, zalanie, powódź
 • zdarzenie techniczne lub technologiczne (przepięcie, przetężenie, zwarcie, indukcja, zdarzenia wynikłe z wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, wadliwego wykonania i montażu lub błędów w produkcji)
 • niewłaściwa obsługa sprzętu na skutek nieostrożności, zaniedbania, błędów operatora
 • zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem lub rabunek

Mogą Państwo również zdecydować się na ubezpieczenie od wszystkich ryzyk. Obejmujemy wówczas ochroną szkody rzeczowe powstałe wskutek wszystkich zdarzeń losowych z wyjątkiem wyłączonych z zakresu ubezpieczenia w naszych OWU.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem i klauzulą zaprzestania użytkowania mienia związanego z epidemią.
 

Szeroki katalog sprzętu elektronicznego

Ochroną obejmujemy 

 • stacjonarny sprzęt elektroniczny
 • przenośny sprzęt elektroniczny
 • dane oraz nośniki danych
 • oprogramowanie
 • zwiększone koszty działalności z powodu szkody w sprzęcie elektronicznym objętym ochroną

Mogą Państwo być Państwo właścicielem ubezpieczonego sprzętu lub jego posiadaczem na podstawie innego tytułu prawnego - umowy dzierżawy, najmu, użyczenia czy leasingu.

Odszkodowanie ochroni Państwa przed koniecznością naprawienia niesprawnego sprzętu z własnych środków.

Korzyści 

Atuty naszej oferty

 • zakres terytorialny ochrony
  dla sprzętu przenośnego – Europa – w standardzie
 • szeroka definicja pracownika użytkującego Państwa sprzęt
 • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – wypłata odszkodowania nie pomniejsza wartości określonych w umowie
 • brak ograniczenia wieku dla sprzętu obejmowanego ochroną
 • w standardzie ochrona w okresie przerwy w eksploatacji sprzętu – nawet do 6 miesięcy
 • ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na zewnątrz budynków –
  bez dodatkowej składki
Mogą Państwo dopasować ubezpieczenie do potrzeb swojego przedsiębiorstwa i prowadzonej działalności
rozszerzając zakres ochrony o warunki dodatkowe lub odmienne od przyjętych w OWU w formie tzw. klauzul dodatkowych .Najbliższa placówka: 6318,01 km

Agencja UNIQA w Kamieniu Pomorskim

Ul. Adama Mickiewicza 16, 72-400 Kamień Pomorski

email: teresa.trukan-kmieciak@uniqa.pl szczegóły Zlokalizuj na mapie

Chcesz kupić ubezpieczenie szybko i wygodnie przez telefon?

Wypełnij formularz

Informujemy, że podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest niezbędne do skontaktowania się z Panem/Panią. W zależności od sprawy w jakiej mamy się z Panem/Panią skontaktować Administratorem podanych danych osobowych będzie UNIQA TU S.A. lub UNIQA TUnŻ S.A.

Dziękujemy za przesłane dane. Nasz pracownik podejmie próbę kontaktu w następnym dniu roboczym, zgodnie ze wskazanymi godzinami.
CO PODLEGA OCHRONIE
 • Sprzęt elektroniczny
 • Nośniki danych i oprogramowanie
 • Zwiększone koszty działalności
Chroń przyszłość firmy, chroń elektronikę.

Ubezpieczenie dla MSP

Ubezpieczenia majątkowe szyte na miarę dla małych i średnich firm.
Czytaj więcej

Dla firm i pracowników 

Grupowe ubezpieczenie na życie, które daje możliwość wyboru spośród 52 różnorodnych zdarzeń ubezpieczeniowych.
Czytaj więcej

Ubezpieczenie OC dla firm

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności – to ochrona przed szkodami wyrządzonymi w związku z prowadzeniem firmy.
Czytaj więcej

Wiarygodność firmy

Podnieś płynność finansową i wiarygodność wobec kontrahentów.
Czytaj więcej

Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x