Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

CO PODLEGA OCHRONIE?
Dlaczego warto ubezpieczyć swoją budowę? Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa? I na co zwrócić uwagę przy wyborze konkretnej polisy? O tym wszystkim przeczytacie poniżej.

Na czym polega ubezpieczenie domu w budowie?

Powszechnie wiadomo, że warto ubezpieczyć dom i mieszkanie. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że dom można, a wręcz należy ubezpieczyć już na etapie budowy. Wielu inwestorów zastanawia się czy ubezpieczyć swoją budowę i czy warto ponosić koszty związane z opłatą składek. Otóż warto. Polisa ubezpieczeniowa daje gwarancję ochrony wznoszonego budynku i innych budowli w obrębie danego placu budowy. Ubezpieczenie domu w budowie obejmuje tzw. zdarzenia losowe, na które nie ma się wpływu. Są to m.in.: pożar, powódź, zalanie, huragan, grad, lawina, zapadanie i osuwanie się ziemi, uderzenie pioruna. Ubezpieczenie domu w budowie wybieramy jako ryzyko w ramach ubezpieczenia domu i mieszkania.


Co może być przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest dom w budowie czyli budynek mieszkalny, nowo wznoszony, także rozbudowywany lub nadbudowywany. Budynek jest domem w budowie od momentu rozpoczęcia prac tzw. przygotowawczych albo prac budowlanych udokumentowanych wpisem do dziennika robót do zakończenia budowy i otrzymania pozwolenia na użytkowanie.

Ubezpieczenie domu w budowie obejmuje ochroną nie tylko same mury budynku, ale także można ubezpieczyć  zamontowane elementy wyposażenia takie jak: podłogi, glazury, kominek, armatura sanitarna, stolarka drzwiowa i okienna, parapety, tynki, instalacje podtynkowe itp. oraz materiały budowlane zgromadzone na terenie budowy.  Ochronie ubezpieczeniowej podlegają także zlokalizowane na tej samej działce budynki gospodarcze (np. garaż, szopa) oraz inne budowle takie jak ogrodzenie, basen czy altana. Działka, czyli grunt, na którym budowany jest dom i inne budowle nie jest objęty ochroną.


Jaki jest zakres ochrony podczas budowy domu?

Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest inny u różnych ubezpieczycieli. Przed podjęciem decyzji o zakupie polisy, należy dokładnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia. Warto zwrócić uwagę na limity i wyłączenia odpowiedzialności. W każdej polisie domu w budowie znajduje się standardowo ubezpieczenie od pożaru, uderzenia pioruna, huraganu, osuwisk ziemnych czy upadku statku powietrznego. Dodatkową opcją jest ochrona na wypadek powodzi, deszczu nawalnego, ubezpieczenia wandalizmu stałych elementów budynku w budowie i stałych elementów działki.

Standardem jest też, że z zakresu ochrony wyłączona jest odpowiedzialność za przesiąkanie wód gruntowych i szkody powstałe na skutek postępowania niezgodnie z prawem budowlanym.


Co można ubezpieczyć przed kradzieżą z placu budowy?

Ochrona przed kradzieżą z włamaniem możliwa jest dopiero wtedy, gdy dom w budowie osiągnie stan surowy zamknięty (czyli zostaną zamontowane drzwi i okna) oraz zostaną zainstalowane zabezpieczenia antywłamaniowe (np. drzwi z atestem). W tym przypadku w budynku nie może być żadnych niezabezpieczonych otworów czy zabezpieczonych tylko tymczasowo. Drzwi powinny być pełne, a jeśli mają szklane elementy, to konieczne jest ich zabezpieczenie tak, by wejście do środka czy otwarcie zamka przez dziurę wybitą w szybie nie było możliwe. Jako pełne traktowane są przeszklone drzwi wykonane ze szkła antywłamaniowego o klasie odporności przynajmniej P3. Drzwi muszą posiadać co najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub jeden, ale z atestem. Takie zabezpieczenia są konieczne, by możliwe było ubezpieczenie domu w budowie od kradzieży.

Zainstalowanie dodatkowych zabezpieczeń obniża wysokość składki za polisę. Zabezpieczenia, które zapewniają zniżki to m.in.: zabezpieczenie okien (np. żaluzje z atestem, kraty, szyby co najmniej klasy P3), drzwi antywłamaniowe, alarm, stały dozór agencji ochrony mienia, monitoring.


Co jeszcze można ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia domu w budowie?

Rzadko zdarza się, że ubezpieczyciele obejmują ochroną znajdujące się na placu budowy materiały budowlane i sprzęt. Jednak w UNIQA ubezpieczenie zapewnia ochronę przed kradzieżą materiałów budowlanych. Oczywiście materiały muszą być zabezpieczone przed kradzieżą np. zamknięte w pomieszczeniu gospodarczym na placu budowy. Ponadto, ubezpieczenie w UNIQA  obejmuje wyposażenie budowlane czyli budynki socjalne dla ekipy wraz z instalacjami, budynki magazynowe oraz warsztatowe wraz z instalacjami, ogrodzenie terenu budowy. Ochroną mogą też być objęte stałe elementy budynku w budowie (np. kotły, piece, schody wewnętrzne, drzwi, okna, armatura sanitarna, grzejniki), wewnętrzne wyposażenie, stałe elementy działki (np. oświetlenie, chodniki, bramy i furtka).


Na co warto jeszcze zwrócić uwagę?

Przed wyborem konkretnej polisy warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.

Oczywistym jest, że polisa nie działa w przypadku prowadzenia robót budowlanych bez zgłoszenia do urzędu gminy czy błędów konstrukcyjnych. Ochroną nie są także objęte zdarzenia będące skutkiem aktów terroryzmu, wojny i niepokojów społecznych.

Po drugie, należy sprawdzić zapisy dotyczące franszyzy integralnej (warunkowej). Jest to kwota, do której wysokości ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałe szkody. Jeśli wartość szkody będzie wyższa, to wypłacona zostanie cała należna kwota. Jej celem jest wyeliminowanie likwidowania drobnych szkód, gdyż zazwyczaj koszt likwidacji takiej szkody przekracza jej wartość. Franszyza integralna może być podana kwotowo lub procentowo.

Trzecią kwestią jest udział własny w szkodzie, czyli z góry określona w warunkach ubezpieczenia część wartości szkody, jaką ubezpieczający zobowiązuje się pokryć. Może być wyrażony kwotowo lub procentowo. Wielu ubezpieczycieli stosuje obligatoryjny udział własny. Zatem w sytuacji powstania szkody odszkodowanie jest zazwyczaj pomniejszone o tenże udział.


Rekomendowane ubezpieczenia


Twój DOM Plus

Ubezpieczenie domu i mieszkania, które zostało nagrodzone Laurem Konsumenta – Odkrycie Roku 2014.

Wysoka Ochrona

Ubezpieczenie na życie dla osób, które oczekują wsparcia finansowego na wypadek trudnych sytuacji.

Spokojne Życie

Ubezpieczenie na życie, które gwarantuje wypłatę świadczenia w przypadku śmierci oraz zachorowań na chorobę nowotworową.

Radość Odkrywania

Ubezpieczenie turystyczne skierowane do osób, które wyjeżdżają za granicę.

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie, które zapewni ochronę Twojego samochodu od wszelkich ryzyk.

Twój BIZNES Plus

Ubezpieczenie dla małych i średnich firm dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.

Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x