Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych 2017

Na podstawie art. 49b, ust. 11 Ustawy o rachunkowości UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń jako jednostki zależne, nie sporządzają sprawozdania na temat informacji niefinansowych, ze względu na fakt sporządzenia przez jednostkę dominującą, mającą siedzibę na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, które obejmuje jednostkę dominującą i jej jednostki zależne.
Jednostką dominującą sporządzającą wskazane wyżej sprawozdanie jest spółka UNIQA Insurance Group AG z siedzibą w Wiedniu (Austria).

Zgodnie z przepisamy Ustawy o rachunkowości UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA zamieszcza na stronie www sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych wraz z tłumaczeniem raportu na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Materiały:
Raport CSR UNIQA Group 2017r (język niemiecki)
Raport CSR UNIQA Group 2017r – tłumaczenie na język polski


Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x